Evropská směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu má hájit práva autorů.

Evropský parlament schválil koncem března (26. 3. 2019) směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jejímž podstatným cílem je zajistit spravedlivou odměnu autorům za užití jejich děl či uměleckých výkonů na internetu. Tato směrnice, která by měla chránit práva autorů (rovněž novinářů), je však velkou částí odborné i laické veřejnosti vnímána značně kontroverzně, o […]