Nezisková žurnalistika a volná licence copyleft – kamínek v mozaice nových trendů

Článkem o neziskové novinařině otevřela Evropská observatoř žurnalistiky na svém webu letošní rok, již šestnáctý ve své existenci. Autor příspěvkuVaše práva nevyhrazena. Nezisková žurnalistika si osvojila volnou licenci copyleftJan Kulišse podrobně zabývánovým trendem, kdy oproti tendenci zpoplatnit stále více novinářské produkce jdou ti autoři, kteří netrvají na exkluzivitě svých článků, ale naopak stojí o jejich […]