Finanční dar jako poděkování za pomoc v době pandemie

Nejvíce práce v týdnech a měsících, kdy česká společnost musela čelit nástupu dosud neznámé a dosud neléčitelné nákazy, odvedli zdravotníci, všechny složky záchranného systému a humanitární organizace. Za svou skvělou práci si vysloužili uznání celé společnosti. Syndikát novinářů ČR se přidal k těm, kteří se rozhodli vyjádřit své uznání nejen slovy, a věnoval 100.000 korun […]