Freelanceři, ucházejte se o Agora Europe Journalism Grants 2020

Volní novináři ze zemí východní a jižní Evropy – včetně Česka – se mohou ucházet o nový grant, který byl vypsán sohledem na finanční situaci freelancerů vsouvislosti skoronavirovou krizí. Uzávěrka přihlášek je 22. června 2020. Kvypsání mimořádné podpory volných novinářů se rozhodla otevřená síť na podporu příhraniční žurnalistiky Hostwriter ve svém evropském grantovém programu Agora, […]