Nestor brněnských novinářů a jeho vídeňské působení (K příspěvku Tichý hlas českých médií ve Vídni)

Článek „Tichý hlas českých médií ve Vídni“ vposledním Mediažurnálu (2/2019) mi připomněl osobnost novináře a spisovatele Jana Janči (1866˗1928), který spojil svůj profesní život súsilím o emancipaci české menšiny žijící ve Vídni a vDolním Rakousku ještě vdobách rakouského mocnářství na přelomu 19. a 20 století. Rodák ze slováckého Vlčnova po studiích získával první novinářské zkušenosti […]