Soutěž pro novináře zaměřené na rakovinu

Evropská onkologická škola European School of Oncology vypisuje novinářskou cenu Cancer World Journalism Award. O totoocenění se mohou ucházet novináři zcelého světa, kteří zpracovávají téma rakoviny, a to vtištěných i elektronických médiích, rozhlase a televizi. Soutěží se ve čtyřech kategoriích o 1500 eur vkaždé, zvlášť se vyhlašuje rovněž celkový vítěz soutěže, který obdrží 2000 eur. […]