Autorská soutěž Péče o naše památky přijímá příspěvky.

Soutěž Péče o naše památky pořádá Syndikát novinářů na Vysočině ve spolupráci s Krajem Vysočina a Národním památkovým ústavem. Svými příspěvky o významných regionálních památkách, ale i o drobných pomníčcích, křížcích či kapličkách mohou soutěž obeslat novináři a také kronikáři, podmínkou je publikace článku v tisku, rozhlase, televizi nebo na webu od začátku letošního roku do […]

Soutěž pro novináře zaměřené na rakovinu

Evropská onkologická škola European School of Oncology vypisuje novinářskou cenu Cancer World Journalism Award. O totoocenění se mohou ucházet novináři zcelého světa, kteří zpracovávají téma rakoviny, a to vtištěných i elektronických médiích, rozhlase a televizi. Soutěží se ve čtyřech kategoriích o 1500 eur vkaždé, zvlášť se vyhlašuje rovněž celkový vítěz soutěže, který obdrží 2000 eur. […]