Klub kultury

Časopis KULTURA

Časopis KULTURA vydává výbor Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR pro své členy.

Evidováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem: E 11045.

Šéfredaktor: PhDr. Aleš Holub

Redaktoři: PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková, Ing. Romana Velčovská

Jednotlivá čísla časopisu jsou k nahlédnutí v Presscentru SN ČR, z. s.