Klub kultury

Pozvánky

27. 2. – 28. 6. 2020  V lesku zlata, v záři barev
Umění podmalby na skle ze sbírek UPM

Kurátorka: Helena Brožková, Architekt: Dušan Seidl
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1

26. 2. 2020 představení knihy historičky a spisovatelky Zory Dvořákové Ohlédnutí za totalitou

17.00 hod. v Literární kavárně Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1

19. 2. 2020 – Božena Sudková/Josef Sudek Krajina dětství

Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1

22. 1. – 12. 4. 2020  Michaël Borremans The Duck
Galerie Rudolfinum

8. 1. 2020 –       Vojtěch Lanna (1836-1909), mecenáš muzea

Vojtěch Lanna je jedním ze zakladatelů Uměleckoprůmyslového musea. Jeho zájem na vzniku tohoto muzea vycházel z jeho sběratelské vášně a zaujetí pro zvelebení kulturních a hospodářských poměrů v Čechách. Ještě před oficiálním založením UPM v roce 1885 Lanna zprostředkoval jako zkušený znalec nákup řady exponátů pro vznikající muzejní sbírky.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1