Klub kultury

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

nám. Osvobození 297,
470 34 Česká Lípa,
Tel.: 487 824 145, fax.: 487 824 146

muzeumcl@muzeumcl.cz,

www.muzeumcl.cz

ŠATLAVA V ČESKÉ LÍPĚ
Vězeňská 189, 470 01 Česká Lípa, tel.: + 420 487 723 223. Vedoucí pobočky Dr. Vladimír Peša,
pesa@muzeumcl.cz. Vstupné 40 Kč, 20 Kč, rodinné 80 Kč, držitelé karty ZP – zdarma

VÍSECKÁ RYCHTA EXPOZICE LIDOVÉHO BYDLENÍ, UMĚNÍ A ARCHITEKTURY
Vedoucí pobočky Mgr. Jitka Brožová, brozova@muzeumcl.cz

PAMÁTNÍK K. H. MÁCHY S EXPOZICÍ RYBÁŘSTVÍ A RYBNÍKÁŘSTVÍ NA ČESKOLIPSKU
Vedoucí pobočky Bc. Jana Fridrichová, fridrichova@muzeumcl.cz

Vstupné do muzea s prohlídkou galerie: 50,- Kč, zvýhodněné 25,- Kč, rodinné 110,- Kč,
první středa v měsíci vstup zdarma.